1. English
  1. Úvod
  2. Produkty
  3. Token Test
  4. Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Shromažďování osobních údajů

Token Test neshromažďuje, nepřenáší ani nesdílí žádné osobní ani jiné informace.

Email

Pokud vývojáři pošlete e -mail s žádostí o podporu nebo jinou zpětnou vazbu, budou e -maily s e -mailovými adresami uchovány pro účely zajištění kvality. E -mailové adresy budou použity pouze k zodpovězení vznesených obav nebo návrhů a nikdy nebudou použity pro žádné marketingové účely.

Zveřejnění osobních údajů

Vaše informace nesdělíme žádné třetí straně, pokud k tomu nedáte výslovný souhlas nebo pokud to vyžaduje zákon.

Poslední aktualizace: říjen 2021